Nasze przedszkole bierze czynny udział w różnych akcjach społecznych, programach, projektach oraz zbiórkach charytatywnych. Podjęte działania rozwijają empatię, uczą większej wrażliwości na potrzeby a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!  Nie byłyby one możliwe bez ogromnego zaangażowania ze strony rodziców i dzieci.

DLATEGO  CHĘTNIE UCZESTNICZYMY I WŁĄCZAMY SIĘ W TAKIE AKCJE I  ZBIÓRKI JAK:

 

- Akcja  Charytatywna „Wkręć się w pomaganie"

Już 5 rok w naszym przedszkolu prowadzona jest zbiórka plastikowych nakrętek. Zbieramy na rehabilitację Wiktorii. Czasami wystarczy tak niewiele, aby pomóc potrzebującemu, choremu człowiekowi. Mała, niepozorna nakrętka może komuś pomóc! Dzięki tej akcji już małe dzieci uczą się, że wystarczą dobre chęci i wielkie serce do niesienia pomocy słabszym, bowiem RAZEM ZDZIAŁAMY WIĘCEJ! Akcja prowadzona będzie do końca czerwca.

 - Akcja "Góra Grosza"

Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, odbywa się wielka zbiórka monet, pt. Góra Grosza. Nasze przedszkole w tym roku także bierze udział w tej akcji.Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”.

 

- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Wyzwania Teodora"


Projekt „Wyzwania Teodora” to sposób na przekazanie dzieciom, czasem prostych, ale bardzo ważnych umiejętności i wartości. A wszystko za sprawą z pozoru zwykłego bociana. Teodor chce, aby dzieci zdobyły 7 sprawności, które uważa za najbardziej przydatne, dlatego wyznaczył siedem zadań do wykonania. Będą one związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę, ale również znajdzie się coś dla małych artystów. Grupy biorące udział w projekcie będą zdobywać naklejki za wykonane zadanie. Projekt będzie trwał cały rok a bocian Teodor będzie nam umilać swoją obecnością każdy dzień.