Każde dziecko jest dla nas niezwykle ważne. Wspomagamy więc  wszechstronny  rozwój  przedszkolaka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Dążymy do tego, by  w placówce panowała przyjazna, domowa  atmosfera, robimy wszystko, aby każde dziecko czuło się u nas akceptowane i bezpieczne, pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat, a zarazem empatycznym.
       Pragniemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na nowe pomysły oraz gotowe szukać lepszych rozwiązań. Dokładamy starań, aby było przygotowane do przeżywania sukcesu, ale  i do radzenia sobie z porażkami.

        

 

 

 

Gif zaczerpnięto ze strony http://najlepszegify.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?1473764