Usługi świadczone przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice,
w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określone w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty są realizowane bezpłatnie.

Odpłatność za posiłki jest regulowana przez rodziców - opiekunów z góry do 15-go dnia każdego miesiąca. 

Nasze przedszkole posiada pełną ofertę żywienia. Dzieci mogą korzystać z 3 posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku.


Stawki żywieniowe wynoszą odpowiednio:

śniadanie - 1,50 zł
obiad - 3,50 zł
podwieczorek - 1,50 zł


GODZINY POSIŁKÓW

śniadanie – 840
obiad – 1140    
podwieczorek – 1330


GODZINY POSIŁKÓW PRZEJŚCIOWO DLA GRUP DWUZMIANOWYCH

śniadanie – 840
obiad – 1100  oraz 1230          
podwieczorek – 1400

Każdy Rodzic posiada konto indywidualne, na które dokonuje wpłat za wyżywienie dzieci.