W przedszkolu pracuje wykwalifikowany personel:

 

Rada Pedagogiczna: 

Pani mgr Anna Ganiek - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
Pani mgr Izabela Król, Pani mgr Anna Półgroszewicz - Wicedyrektorzy

Pani mgr Dominika Bałuch
Pani mgr Anna Bucik
Pani mgr Aneta Goszyc Walczak
Pani mgr Martyna Hojbach
Pani mgr Patrycja Jędrzejczak
Pani mgr Beata Karwot
Pani mgr Monika Łanda
Pani mgr Ewelina Łojewska
Pani mgr Magdalena Magdziak-Tyszko
Pani mgr Teresa Panek
Pani mgr Aurelia Skrobol
Pani mgr Anna Stawniczy
Pani mgr Anna Wawerska
Pani mgr Lucyna Wiśnicka
Pani mgr Aleksandra Zazulak

Pani mgr Joanna Kaczmarczyk – nauczyciel wspomagający
Pani mgr Marta Lipińska- nauczyciel wspomagający
Pani mgr Agata Sikora- nauczyciel wspomagający


Nauczyciele języka angielskiego:
Pani mgr Anna Wawerska

Katecheta:

Pani mgr Anna Stawniczy 

Logopeda:
Pani mgr Agnieszka Skórzańska - Kieloch

Psycholog:
Pani mgr Joanna Myrczek

Pielęgniarka:
Pani Władysława Szymczak 

oraz
Personel Obsługowy:
Pani Anna Kałucka
Pani Ewa Langer
Pani Marlena Organ
Pani Irena Sidor
Pani Sylwia Tomala
Pani Barbara Urbaczka

Pomoc nauczyciela:
Pani Wioletta Bierska
Pani Anita Witek

Intendent:
Pani Iwona Parma

Kucharka:
Pani Ewa Borecka

Pomoc kucharki:
Pani Beata Pszeniczny
Pani Ewelina Staniek 

Konserwator:
Pan Dariusz Wacławik