W przedszkolu pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Podstawa programowa określa zakres:

 •  wiadomości, które dzieci powinny zdobyć,
 •  umiejętności, które dzieci powinny opanować,
 •  podstawy, które przedszkole powinno kształtować u swoich wychowanków.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, do czego przedszkole jest zobowiązane, by nauczyć dziecko  o przeciętnych uzdolnieniach. Nie wyklucza to poszerzania zakresu nauczanych treści – podstawa zobowiązuje nauczyciela do ich wzbogacania i pogłębiania stosownie do uzdolnień jego wychowanków.

Ponieważ celem reformy programowej jest poprawa efektów kształcenia, reforma podstawy programowej również jest temu podporządkowana: wiadomości oraz umiejętności, które wychowankowie mają zdobyć wyrażone są poprzez efekty.

 

Cele wychowania przedszkolnego zostaną osiągnięte pod warunkiem wspomagania rozwoju, wychowania i kształcenia dzieci we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Wspomaganie rozwoju dziecka to mądrze zorganizowany proces działań wychowawczych i edukacyjnych, mający na celu:

 • osiągnięcie równowagi i lepsze radzenie sobie w życiu przez dzieci rozwijające się wolniej,
 • ujawnienie i rozwinięcie zdolności drzemiących w dzieciach przeciętnych lub uzdolnionych.

W podstawie programowej wyeksponowane zostają aktywność dziecka, możliwość uczenia się poprzez zabawę, przeżycie i doświadczenie otaczającego świata. Proces nauczania powinien być tak zorganizowany, aby uwzględniał drzemiący w dziecku potencjał rozwojowy. Wspomaganie rozwoju dziecka jest procesem wymagającym czasu. W podstawie programowej ten czas został rozłożony na trzy lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

W pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciele wykorzystują dopuszczone
do użytku przez dyrektora przedszkola następujące programy:
1. Program wychowania przedszkolnego  „Zabawy z porami rokuautorstwa Iwony Lewkowicz i dr Anny Tworkowskiej - Baraniuk. Wydawnictwo Edukacyjne "Podręcznikarnia". Rok 2017. Nr dopuszczenia: ISBN 978-83-65635-52-5.
2. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących grup przedszkolnych autorstwa Magdaleny Kębłowskiej. Wydawnictwo EGIS.
3. 
Program nauczania religii oparty na Podstawie Programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dn. 08 czerwca 2018 r. "Tak dla Jezusa". Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Nr dopuszczenia: AZ- 0-01/20.
4. Program nauczania religii dla dzieci w wieku przedszkolnym „Kochamy dobrego Boga”. Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski . Wydawnictwo Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku. Nr dopuszczenia: AZ-0-01/10.
5. Program do nauczania religii rzymsko - katolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych „W radości dzieci Bożych”. Autor programu: ks. dr Tadeusz Śmiech. Wydawnictwo "Jedność". Nr dopuszczenia AZ-0-04/3.

 

Programy własne:

 • Program Wychowawczy – opracowany przez Radę Pedagogiczną Publicznego Przedszkola
  w Modrzewiowym Ogrodzie

 • Program własny rozwijający twórczą aktywność plastyczną dziecka w wieku przedszkolnym "Mały Plastyk" - mgr Anety Goszyc Walczak

 • Program profilaktyczny „Bezpieczeństwo na co dzień "- mgr Aleksandry Zazulak

 • „ Rozwijanie aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym"- mgr Lucyny Wiśnickiej