Ramowy rozkład dnia 3 - 4 latki

 

Realizacja podstawy programowej 8:00 – 13:00

6:00 (8:00) – 8:30  Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, zabawy integrujące grupę, słuchanie utworów literatury dziecięcej. Kontakty indywidualne. Ćwiczenia poranne.

8:30 - 9:30  Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Śniadanie.

9:30 – 9:50 (3-latki);  9:30 – 10:00 (4-latki)  Zajęcia programowe organizowane przez nauczyciela z różnych obszarów wychowania przedszkolnego. Rozwijanie różnorodnych form aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej. Język angielski (4-latki)

9:50 – 10:30 (3-latki);  10:00 – 10:30 (4-latki)  Zabawy dydaktyczne, samorzutne formy zabawowe.

10:30 – 11:30  Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, poznawanie najbliższego otoczenia, obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe w sali. Zabawy przy muzyce. Czynności samoobsługowe 
w szatni (nauka samodzielnego zakładania odzieży, butów).

11:30 – 12:30  Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne. Obiad.

12:30 – 13:40  Odpoczynek poobiedni (leżakowanie) przy muzyce relaksacyjnej. Zabawy 
o charakterze relaksacyjnym, słuchanie utworów literatury dziecięcej - 
3-latki

Zajęcia i zabawy o charakterze relaksacyjnym, słuchanie utworów literatury dziecięcej. Zabawy i gry dydaktyczne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy integracyjne, zabawy przy muzyce. Praca korekcyjno - wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym
4-latki

13:40 – 14:15  Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.

14:15 – 15:00 (17:00)  Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawy i gry stolikowe. Zabawy twórcze, tematyczne. Obserwacje pedagogiczne, praca indywidualna.

Kontakty z rodzicami. Czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

Ramowy rozkład dnia 5 - 6 latki

 

Realizacja podstawy programowej 8:00 – 13:00

8:00 (7:00) – 8:30  Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, grafomotoryczne, zabawy integrujące grupę, słuchanie utworów literatury dziecięcej. Kontakty indywidualne. Ćwiczenia poranne.

8:30 - 9:20  Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Pełnienie obowiązków dyżurnego przez dzieci.

9:20 – 9:50  Zajęcia programowe organizowane przez nauczyciela z różnych obszarów wychowania przedszkolnego. Rozwijanie różnorodnych form aktywności dziecięcej: poznawczej, językowej, matematycznej. Język angielski.

9:50 – 10:00  Zabawy ruchowe, taneczne, bieżne. Zabawy przy muzyce.

10:00 – 10:30  Zajęcia programowe organizowane przez nauczyciela z różnych obszarów wychowania przedszkolnego. Zajęcia plastyczne, umuzykalniające, ruchowe.

10:30 – 11:30  Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, poznawanie najbliższego otoczenia (społecznego 
i przyrodniczego), obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe w sali, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy przy muzyce.

11:30 – 12:30  Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne. Obiad. Pełnienie obowiązków dyżurnego przez dzieci.

12:30 – 13:40  Zajęcia i zabawy o charakterze relaksacyjnym, słuchanie utworów literatury dziecięcej. Zabawy i gry dydaktyczne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy integracyjne, zabawy przy muzyce. Praca korekcyjno-wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

13:40 – 14:15  Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek. Pełnienie obowiązków dyżurnego przez dzieci.

14:15 – 15:00  Kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia plastyczne, zabawy i gry stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, zajęcia w małych zespołach. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Obserwacje pedagogiczne.

Kontakty z rodzicami. Czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.