Szanowni Rodzice,

od 6 lipca tj. od poniedziałku na czas wakacji uruchomione zostaje przedszkole
w godz. 6.00 - 16.00. W miesiącu lipcu opiekę i obsługę zapewniają pracownicy PP - 1 w Pawłowicach, zaś w miesiącu sierpniu pracownicy naszej placówki.

Druk karty zgłoszenia można pobrać od 30 czerwca  w budynku naszego przedszkola lub szkoły SP-2 oraz na stronie internetowej przedszkola i wypełniony dostarczyć do środy tj.1 lipca do godz. 13.00 na PORTIERNI SZKOŁY - DO SKRZYNKI SEKRETARIAT.

Nadmieniamy, że zasiłek opiekuńczy na dzieci przedłużony został do 12 lipca br.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na okres wakacji

Oświadczenie Rodziców

Zasady bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 w Publicznym Przedszkolu w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach opracowane w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN