Przedstawiciele Rady Rodziców w przedszkolu wybrali firmę ubezpieczeniową ERGO Hestia.
Składkę na ubezpieczenie w wysokości 42 zł należy wpłacać skarbnikowi grupy do końca września.