previous arrow
next arrow
Slider

 

MYSZKI I TYGRYSKI

Luty:

1. Temat kompleksowy: "Karnawał"
- wzbogacenie wiadomości na temat zwyczajów obchodzenia zabaw karnawałowych
- udział w uroczystości przedszkolnej- "Balu przebierańców", czerpanie przyjemności z wcielania się w różne postacie
- kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej
- rozwijanie umiejętności starannego wykonywania pracy plastycznej
- kształtowanie umiejętności przeliczania, segregowania wg podanej cechy, porównywania zbiorów
2. Temat kompleksowy: " Dzień Babci i Dziadka"
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, nazywanie członków rodziny
- rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, utrwalenie piosenek związanych z świętem Dnia Babci i Dziadka
- wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu, zachęcanie do wypowiedzi
- nabywanie umiejętności recytowania wierszy
- rozwijanie poczucia rytmu
3. Temat kompleksowy: "Coś z niczego"
- rozwijanie kompetencji matematycznych
- rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności, ekspresji plastycznej i motoryki małej
- wzmacnianie rodzinnych więzi uczuciowych, wdrażanie do właściwego zachowania oraz pokonywania nieśmiałości w trakcie prezentacji programu słowno-wokalno-tanecznego z okazji Dnia Babci i Dziadka
- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, zachęcanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach gimnastycznych
4. Temat kompleksowy: "Zimowe zabawy"
- utrwalenie cech charakterystycznych zimy
- zapoznanie z bezpiecznymi miejscami do zabaw zimą
- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
- kształtowanie umiejętności starannego wykonywania pracy
- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej 

KRASNOLUDKI

Luty:
 

1. Temat kompleksowy: "Bezpieczne zabawy na śniegu"
-
 poznanie miejsc i zasad bezpiecznej zabawy zimowej
- zachęcanie do aktywności oraz przebywania na świeżym powietrzu
- poznanie walorów przyrodniczych zimy i korzyści z nich płynących
- poznanie figury geometrycznej "kuli"
2. Temat kompleksowy: " W lodowej krainie"
- poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie
- wzbudzanie zainteresowania życiem zwierząt żyjących w trudnych warunkach
- rozwijanie cierpliwości, koncentracji uwagi oraz spostrzegawczości
- rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie nazw na sylaby
- rozwijanie inwencji twórczej z wykorzystaniem nietypowych instrumentów
3. Temat kompleksowy: "Zwierzęta afrykańskie"
- poszerzanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych
- doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1-6
- rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do swobodnego wypowiadania się
- poszerzanie doświadczeń  plastyczno-technicznych, wdrażanie do starannego wykonywania prac
4. Temat kompleksowy: "U fryzjera"
- poszerzanie wiadomości na temat zawodu fryzjera
- wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera/ fryzjerki
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów na podstawie dźwięków
- rozwijanie  umiejętności matematycznych: klasyfikowania i orientacji w przestrzeni

 

 

PUCHATKI, SMERFY SÓWKI

Luty: 

1. Temat kompleksowy: "Bal karnawałowy"
- kształcenie inwencji twórczej dziecka, pomysłowości, zachęcenie do prezentowania się na forum grupy
- kształcenie orientacji w schemacie własnego ciała
- utrwalenie nazw poszczególnych części ciała oraz figur geometrycznych
- kształtowanie umiejętności właściwego współżycia w grupie oraz właściwych relacji między dziećmi
- utrwalenie wiadomości dotyczących przygotowania do balu
- wdrażanie do współpracy w parach i grupie podczas wykonywania tańca
- doskonalenie umiejętności matematycznych
2. Temat kompleksowy: "Święto Babci i Dziadka"
zachęcanie dzieci do wypowiadania się na temat zdjęć- rodziny
- kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie
- utrwalenie nazw i wyglądu poszczególnych członków rodziny

- kształcenie umiejętności przedstawiania za pomocą ruchu określonych czynności
- doskonalenie przeliczania i utrwalenie pojęć: "więcej", "mniej", "tyle samo"
- kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków
- sprawianie innym radości poprzez udział w uroczystości, obdarowywanie ich wytworami swojej pracy
3. Temat kompleksowy: "Zwierzęta egzotyczne"
- utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt występujących w Afryce
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
- nabywanie umiejętności analizowania treści utworu, przewidywania następstw i kolejności zdarzeń
- wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania nauczyciela
- zapoznanie z mieszkańcami dżungli
- utrwalenie wiadomości dotyczących rozwoju zwierząt egzotycznych, wskazywanie podobieństw i różnic
- porównywanie długości, porządkowanie od najdłuższych do najkrótszych węży
- utrwalenie wiadomości o zwierzętach egzotycznych
4. Temat kompleksowy: Zwierzęta hodowane w domu
- zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym
- poznanie sposobów właściwej pielęgnacji zdrowych zwierząt
- rozumienie konieczności niesienia pomocy cierpiącym i chorym zwierzętom
- wzbogacenie wiadomości na temat życia zwierząt
- kształcenie umiejętności przeliczania
- zapoznanie z treścią wiersza, zwierzętami hodowanymi w domu oraz sposobami opieki nad zwierzętami
- określanie wyglądu zwierząt hodowlanych, ich budowy i wielkości


 

KANGURKI, PSZCZÓŁKI, JEŻYKI

Luty: 

1. Temat kompleksowy: " Karnawał"
- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery U, u
- ćwiczenia w porównywaniu długości: dłuższy- krótszy- tej samej długości
- rozwijanie ekspresji plastycznej
- utrwalenie kształtu poznanych liter
2. Temat kompleksowy: "Życie w krainie lodu i śniegu"
- rozwijanie zainteresowań wiedzą przyrodniczą
- utrwalenie charakterystycznych cech zimnych obszarów świata
- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
- zachęcanie do ruchowej improwizacji
3. Temat kompleksowy: " Lepimy bałwana"
- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery B, b
- kształtowanie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania
- wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami
- doskonalenie słuchu fonematycznego
4. Temat kompleksowy: " W świecie figur geometrycznych"
- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery N, n
- utrwalenie nazw figur geometrycznych i ich charakterystycznych cech
- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
- doskonalenie umiejętności klasyfikowania i segregowania figur według wielkości, kształtu i koloru