MYSZKI I TYGRYSKI

W miesiącu grudniu będziemy:

 • kształtować codzienne nawyki higieniczne,
 • nabywać sprawność w czynnościach samoobsługowych,
 • poznawać tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia,
 • słuchać wierszy i piosenek o tematyce świątecznej,
 • podnosić ogólną sprawność ruchową oraz kształtować właściwą postawę,
 • rozwijać sprawność manualną wykonując różne prace plastyczne,
 • wzbogacać wiedzę i słownictwo związane z porą roku – zimą,
 • wdrażać do uważnego słuchania utworów literatury dziecięcej,
 • uczyć się wspólnych i zgodnych zabaw,
 • kształtować umiejętność przeliczania w zakresie 1 – 3,
 • poszerzać wiedzę o otaczającym świecie,
 • podejmować próby wypowiadania się na określony temat,
 • poszerzać umiejętności i doświadczenia plastyczne.

 KRASNOLUDKI, PSZCZÓŁKI, SMERFY

W miesiącu grudniu będziemy:

 • zapoznawać się z pracą górnika oraz jej użytecznością,
 • zapoznawać się z wyglądem wybranych dinozaurów,
 • poznawać tradycje związane z Mikołajem,
 • wzbogacać wiedzę na temat zwierząt domowych oraz kształtować właściwy szacunek do zwierząt,
 • poznawać tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia,
 • uczyć się wierszy i piosenek o tematyce świątecznej,
 • podnosić ogólną sprawność ruchową oraz kształtować właściwą postawę ciała,
 • rozwijać wyobraźnię twórczą oraz sprawność manualną wykonując różne prace plastyczne,
 • doskonalić umiejętność liczenia i posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • doskonalić umiejętność posługiwania się pojęciami określającymi położenie w przestrzeni,
 • wzbogacać wiedzę oraz słownictwo związane z porą roku – zimą.

KANGURKI

W miesiącu grudniu będziemy:

 • doskonalić umiejętność opisywania postaci oraz porównywania ich cech,
 • zapoznawać z informacjami dotyczącymi tradycji Mikołajkowych w różnych krajach,
 • wypowiadać się pełnymi zdaniami,
 • kształtować umiejętność przedstawiania za pomocą ruchu treści piosenki,
 • kształtować wypowiedzi wielozdaniowe w oparciu o ilustrację,
 • rozwijać koordynację wzrokowo- ruchową,
 • kształtować ogólną sprawność fizyczną,
 • zapoznawać się z charakterystycznymi cechami zimowego krajobrazu,
 • podejmować próby rytmicznej gry na instrumentach perkusyjnych,
 • doskonalić umiejętność porównywania – używanie określeń ,,duża, mniejsza, najmniejsza”,
 • rozwijać motorykę : zwinność oraz szybkość,
 • wdrażać do utrzymywania porządku wokół siebie,
 • przybliżać tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia,
 • nabywać umiejętność stosowania liczebników  porządkowych.
 •  

PUCHATKI, SÓWKI, JEŻYKI

W miesiącu grudniu będziemy:

 • doskonalić umiejętność wypowiadania się pełnymi zdaniami,
 • doskonalić percepcję i analizę słuchową,
 • poznawać drukowane i pisane litery: k, K, r, R, s, S,
 • utrwalać wygląd liter oraz przygotowywać się do nauki czytania,
 • doskonalić umiejętność wyróżniania głosek,
 • wzbogacać słownictwo w wyrażenia związane z zawodem górnika,
 • rozwijać wiedzę o kulturze własnego regionu oraz budzić szacunek do ważnej i niebezpiecznej pracy górnika,
 • rozwijać poczucie rytmu oraz aktywność muzyczno-ruchową,
 • wdrażać do uważnego słuchania,
 • rozwijać sprawność manualną oraz doskonalić umiejętność cięcia nożyczkami,
 • poszerzać doświadczenia plastyczne,
 • zapoznawać się z wyglądem cyfr: 6, 7,
 • zapoznawać ze znakami matematycznymi +, - oraz doskonalić umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach,
 • utrwalać kształty i nazwy figur geometrycznych, określać ich charakterystyczne cechy,
 • poszerzać wiedzę na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,
 • dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie, uwrażliwiać na piękno zimowego krajobrazu,
 • zwracać uwagę na konieczność dokarmiania ptaków zimą,
 • utrwalać zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, zachęcać do kultywowania
  tradycji bożonarodzeniowych,
 • zachęcać do niesienia bezinteresownej pomocy innym,
 • wdrażać dzieci do doprowadzania zadań do końca,
 • wdrażać do przestrzegania reguł i praw podczas zabawy,
 • rozwijać ogólną sprawność fizyczną oraz kształtować prawidłową postawę ciała,
 • usprawniać koordynację wzrokowo-ruchową.
 •