previous arrow
next arrow
Slider

 

MYSZKI I TYGRYSKI

Czerwiec:

1. Temat kompleksowy: "Święto Dzieci"
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
- czerpanie radości ze wspólnej zabawy
- rozwijanie wyobraźni, zdolności manualnych 
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów
- rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia rytmu, tempa i pamięci muzycznej oraz umiejętności słuchania
2. Temat kompleksowy: " Muzyka wokół nas"
- kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na dany temat i wdrażanie do poprawnego formułowania wypowiedzi
- rozwijanie wrażliwości muzycznej, zainteresowań muzyką, oraz  kształtowanie słuchu muzycznego 
- kształtowanie wyobraźni twórczej
- rozwijanie spostrzegawczości
3. Temat kompleksowy: "Lato, lato co Ty na to"
- określanie cech charakterystycznych dla pory roku- lata
- uświadomienie znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka
- poszerzanie wiadomości nt. pogody i typowych dla lata zjawisk atmosferycznych
- poznanie owoców sezonowych oraz zachęcanie do zdrowego odżywiania się, spożywania różnorodnych owoców
- utrwalenie znajomości figur geometrycznych
4. Temat kompleksowy: "Wakacyjne podróże"
- poznanie różnych środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego
- poznanie zasad bezpiecznego podróżowania oraz odpowiedniego zachowania w środkach transportu
- zapoznanie z pojęciem "wakacje" oraz charakterystycznymi przedmiotami związanymi z wakacjami
- zwrócenie uwagi na piękno przyrody oraz zabytków i miejsc
- rozwijanie zainteresowań plastycznych, kształtowanie wrażliwości na barwę.
5. Temat kompleksowy : "Wakacje czas start"
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, oraz doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- doskonalenie sprawności motoryki małej

 

KRASNOLUDKI

Czerwiec:

1. Temat kompleksowy: "Dzień Dziecka"
-
 wdrażanie do szanowania odmienności dzieci i odnoszenie się do nich z szacunkiem i życzliwością
- wyrabianie postawy współdziałania, koleżeństwa i pomocy

- nabywanie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki oraz muzyką
- budzenie wrażliwości na potrzeby innych
- rozwijanie wyobraźni plastycznej i sprawności manualnych
2. Temat kompleksowy: "Różne pojazdy"
- usystematyzowanie wiedzy nt. pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych
- zapoznanie z numerami alarmowymi oraz sygnałami pojazdów uprzywilejowanych
- rozwijanie umiejętności matematycznych: klasyfikowania i przeliczania
- doskonalenie sprawności artykulacyjnych
3. Temat kompleksowy: "Już lato"
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, utrwalenie nazw pór roku
- zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu
- rozwijanie sprawności komunikacyjnych i poprawności budowania wypowiedzi
- rozbudzanie zainteresowań muzycznych
- rozwijanie sprawności manualnej palców oraz wyobraźni plastycznej
4. Temat kompleksowy: "Nadchodzą wakacje"
- utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy w czasie wakacji
- rozwijanie ekspresji ruchowej przy muzyce poprzez tworzenie własnych interpretacji
- poszerzenie wiadomości przyrodniczych
- zapoznanie z pojęciami "przewodnik turystyczny" oraz "informator turystyczny"
5. Temat kompleksowy: " Wakacji czas"
- poszerzanie wiedzy o świecie
-rozwijanie spostrzegawczości
- rozwijanie umiejętności wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa
- rozwijanie pomysłowości

 

PUCHATKI, SMERFY SÓWKI

Czerwiec:

1. Temat kompleksowy: "Dzień Dziecka"
- uczenie tolerancji i szanowania praw dziecka
- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
- próba określania i nazywania emocji tj. radość, złość, smutek i zdziwienie
- rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby przeliczanych elementów
- rozwijanie wrażliwości na to, co w życiu piękne, odmienna kultura ( muzyka, tradycje)
2. Temat kompleksowy: "Co w trawie piszczy?"
- zachęcenie do podejmowania prób wnikliwej obserwacji przyrody
- utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych oraz kolorów
- utrwalenie nazw i wyglądu niektórych mieszkańców łąki, zwrócenie uwagi na rolę biedronek w przyrodzie, rozumienie pożyteczności pracy pszczół
- rozwijanie wyobraźni muzycznej i wyzwalanie chęci wyrażenia uczuć i myśli za pomocą ruchu
- rozwijanie sprawności fizycznej oraz kształtowanie prawidłowej postawy
3. Temat kompleksowy: "Czym podróżujemy"
- nazywanie środków transportu
- dzielenie nazw pojazdów wg. miejsca poruszania się
- rozwijanie ekspresji i wyobraźni plastycznej
- kształtowanie słuchu muzycznego i percepcji słuchowej podczas zabaw muzycznych
4. Temat kompleksowy: " Moja rodzina"
- budzenie uczucia przywiązania i szacunku do wszystkich członków rodziny
- rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi pełnym zdaniem na zadany temat
- rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej, czerpanie radości ze wspólnych zabaw przy muzyce
- przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi
5. Temat kompleksowy: "Niech żyją wakacje"
- wzbogacenie słownika czynnego dzieci
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, rozwijanie sprawności ruchowej
- rozwijanie wyobraźni i mowy, budzenie wiary we własne możliwości twórcze
- utrwalanie prawidłowego przeliczania, określanie liczebności zbiorów
- rozwijanie słuchu fonematycznego, dzielenie nazw na sylaby, wyodrębnianie głosek w wyrazach

 

KANGURKI, PSZCZÓŁKI, JEŻYKI

Czerwiec:

1. Temat kompleksowy: " Święto Dzieci"
- kształtowanie pozytywnego stosunku do ludzi o innym kolorze skóry i odmienności kulturowej
- rozwijanie zdolności matematycznych
- zapoznanie z prawami dziecka
- wyrabianie płynności ruchów poprzez zabawy ruchowe przy muzyce
2. Temat kompleksowy: "Mieszkańcy łąki"
- zapoznanie z etapami rozwoju motyla
- utrwalenie obrazu graficznego poznanych cyfr
- wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy : kokon, poczwarka
- rozwijanie aktywności twórczej poprzez ekspresję słowną i ruchową
3. Temat kompleksowy: " Środki lokomocji"
- zapoznanie ze środkami lokomocji
- utrwalenie numerów alarmowych
- doskonalenie umiejętności konstruowania
- doskonalenie wypowiedzi zbudowanych ze zdań złożonych
- rozwijanie logicznego myślenia oraz inwencji twórczej
4. Temat kompleksowy: " Wakacje"
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania czasu w czasie wakacji
- zapoznanie z piosenką o tematyce wakacyjnej
- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- uwrażliwienie na piękno różnych stron Polski