Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek.
Pierwszy czerwca!
Dzisiaj święto wszystkich dzieci,
niech Wam pięknie słońce świeci.
Wszyscy śmieją się od rana,
każda buzia roześmiana.
Czar zabawy dziś panuje,
każde serce się raduje.

Życzenia wszystkim dzieciom składa Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowicach

 

 

Szanowni Państwo.

W  imieniu Rady Rodziców zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym on-line, który wpisuje się w tegoroczny plan pracy przedszkola - "Gmina Pawłowice - nasze piękne okolice".

Zdjęcia prac wykonanych przez dzieci, proszę wysyłać do Pani Beaty Karwot przez mobidziennik w terminie do 05.06.2020 (piątek).

Zapraszamy!

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

"Gmina Pawłowice - nasze piękne  okolice"

KONKURS ON-LINE

 

1Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie oraz Pani Beata Karwot.

2. Celem konkursu jest przedstawienie najpiękniejszych okolic Naszej Gminy oczami dziecka oraz rozwijanie wyobraźni twórczej w stosowanych technikach plastycznych.

3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie.

4. Tematem pracy jest „Gmina Pawłowice – Nasze okolice”. 

Dziecko powinno wykonać Prace dowolną techniką plastyczną . Praca powinna przedstawiać ulubione miejsce Dziecka w Naszej Gminie. Prace wykonane z widocznym udziałem rodzica nie będą  oceniane.

5. Zdjęcia wykonanych prac prosimy wysłać na Mobidziennik w terminie do 05.06.2020 do Pani Beaty Karwot . Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 12.06.2020.

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na udział.

7. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

8. Oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych (3,4- latki, 5,6- latki) dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa. Decyzje komisji konkursowej  są ostateczne.

9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy on-line. Nagrody  zostaną  wręczone w terminie ustalonym w późniejszym czasie po uzgodnieniu z dyrekcją.  Lista laureatów oraz zdjęcia nagrodzonych prac konkursowych będą opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

10. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Publicznym Przedszkolu w Modrzewiowym Organizator nie przewiduje zwrotu prac konkursowych.

11. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem  konkursu są : Beata Karwot, Anna Ruszczyk, Tomasz Żuchowski, Katarzyna Kokieć oraz Marcin Raszejewski.

Wszelkie pytania prosimy kierować do ww osób

 

 

    W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 21 maja br. oraz  w porozumieniu z organem prowadzącym wszystkie zajęcia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania. Pozostajemy nadal w nauczaniu zdalnym.

 

Aby przeczytać pismo, proszę kliknąć tutaj

 

 

 

 

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”

                                                                                                          Maria Dąbrowska

     Z okazji Światowego Dnia Książki rodzice dzieci z grupy I - „Myszki” otrzymali artykuł "10 powodów dlaczego warto czytać dzieciom", a dzieci  zostały zaproszone do utworzenia Galerii Domowych Czytelników. Wszyscy chętni rodzice przesłali zdjęcia swoich pociech z ich ulubionymi książkami. Głęboko wierzymy, że pozostałe dzieci również mają swoje ulubione książeczki. Niestety, z uwagi na sytuację zdalnego nauczania, niemożliwe było wspólne czytanie ulubionych książeczek w przedszkolu, ale sytuację uratowali rodzice czytając dzieciom w domach. Dziękujemy i zachęcamy do codziennego czytania dzieciom.

 

 

 

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka nadal będzie się odbywać na odległość.