previous arrow
next arrow
Slider

Świętego Mikołaja znamy wszyscy i bez wątpienia jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych osobników na naszej planecie.
Na spotkanie z Mikołajem dzieci czekały z niecierpliwością. Gdy się pojawił zarecytowały mu wiersze, zaśpiewały piosenki o tematyce zimowej i wręczyły laurki.

W kalendarzu uroczystości naszego przedszkola na stałe zapisane są obchody Dnia Górnika. Na to ważne święto dla dzieci i ich tatusiów – górników do przedszkola przybyli zaproszeni goście a wśród nich przedstawiciele związków zawodowych KWK "Pniówek" - "Solidarność", "Solidarność 80" , "Kadra". W imieniu Urzędu Gminy Pawłowice gościliśmy Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty pana Jana Figurę.

25 listopada br. przedszkolaków odwiedziła pani weterynarz, która opowiadała o konieczności sprzątania odchodów po naszych czworonożnych przyjaciołach. Dzieci dowiedziały się jakie groźne choroby mogą wywołać psie odchody. Wskazała gdzie można zaopatrzyć się w specjalne torebki i jak z nich korzystać.

Pod takim hasłem przez dwa dni w przedszkolu odbywały się zajęcia i spotkania z rodzicami. Dzieci z grup starszych, „Zajączki” oraz „Liski” , przygotowały dla wszystkich przedszkolaków przedstawienie pod takim samym tytułem. Poprzez piosenki i inscenizacje dzieci zyskały przeświadczenie o konieczności systematycznego dbania o zęby. Pomocnym okazał się wierszyk, który na zakończenie recytowały wszystkie przedszkolaki.

28 października naszych najmłodszych wychowanków odwiedziła Pani Jesień. Celem jej wizyty było zachęcenie dzieci do jedzenia owoców i ich przetworów.

W przedszkolu w tym dniu było niezwykle kolorowo. Żółto- pomarańczowo- zielone ubiory dzieci i upieczone przez rodziców aromatyczne ciasta z gruszkami były mocnym akcentem tego wyjątkowego dnia. Natomiast różnorodne zabawy, piosenki i konkursy miały sprawić by zamiast słodyczy, dzieci do jedzenia wybierały owoce.

Stosowane przez nauczycieli takie formy aktywności dzieci sprzyjają nabywaniu przez nie zdrowych nawyków żywieniowych.

Kolejny raz w przedszkolu gościliśmy policjantów z Komendy Powiatowej w Pszczynie. Dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie zachowywać się w pobliżu jezdni, popisywały się znajomością zasad ruchu drogowego. Policjanci przypomnieli dzieciom zasady ograniczonego zaufania wobec nieznajomych osób, zaprezentowali atrybuty swojego zawodu: kajdanki, kamizelkę ochronną, lizaka drogowego. Przedszkolaki miały możliwość zobaczenia policyjnego radiowozu. Największą atrakcją była maskotka policyjnego psa o wdzięcznym imieniu Sznupek. Policjanci wręczyli dzieciom prezenty - puzzle związane tematycznie ze spotkaniem oraz słodycze za co im serdecznie dziękujemy Ze względu na rangę tematu, konieczność wyposażania dzieci w wiedzę na temat bezpieczeństwa w domu i na drodze spotkania takie będą kontynuowane.

 

Aromatycznie i smakowicie było w przedszkolu 19 października br. Dzieci z grup starszych poznawały witaminowe walory jabłek. Z tej okazji przygotowały wiersze, piosenki, inscenizacje, a w przerwie uczestniczyły w konkursach i zabawach przy muzyce. Radosne świętowanie zakończyło się degustacją soku jabłkowego, musu z jabłek, suszonych jabłek i ciast z jabłkami – niektóre z nich przygotowane przez dzieci. Na zakończenie imprezy dzieci, które w niej uczestniczyły ubrały jabłonkę w kolorowe jabłuszka ze swoimi imionami.

Wizyta dziecięcego zespołu regionalnego z Pawłowic.

10 października br. w przedszkolu gościliśmy dziecięcy zespół regionalny „Pawłowice” pod kierownictwem p. Danuty Brandys. Zaprezentowane przez dzieci śląskie zabawy i przyśpiewki wspomagała instrumentalnie p. Monika Janecka – Wardak.

Spotkanie z tradycją śląską było kolejnym doświadczeniem naszych wychowanków - podczas występu dzieci miały możliwość osłuchania się z gwarą śląską, zobaczyły jak ubierano dzieci w dawnych czasach, jak wyglądał codzienny strój śląskiej kobiety.

Publiczne Przedszkole w Modrzewiowy Ogrodzie jako pierwsze z przedszkoli podlegających Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura Bielsko – Biała, zostało poddane całościowej ewaluacji. Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki poprzednich wizytacji, Kurator Oświaty w Katowicach postanowił, aby to właśnie Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach zostało poddane takiemu badaniu mając nadzieję, że będzie ono wzorem dla wizytatorów do kontroli następnych placówek oświatowych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach od 24 stycznia do 04 lutego 2011 roku przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Anna Olbrycht i Jacek Szczotka. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł – od dyrektora, pracujących w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych).

Wśród wielu atrakcji oferowanych dzieciom przez przedszkole w ramach ich wszechstronnego rozwoju znajdują się przedstawienia teatralne.

Nasi najmłodsi wychowankowie pierwszy kontakt z „żywym aktorem” doświadczą już 26 października.

Do przedszkola zawita bowiem Teatr Lalek „Bajka” z Nowego Sącza z występem pt. „Gucio zaczarowany”.